[Glasna razmišljanja] FRANCE STELE (1886–1972), pt. 2: Zgodovina spomeniškega varstva na Slovenskem

Piše: Projektna skupina Vitrina meseca


France Stele (1886–1972)

Vitrina meseca na Oddelku za umetnostno zgodovino FF UL

marec 2018

 

Zgodovina spomeniškega varstva na Slovenskem

Prve poskuse zaščite posamičnih spomenikov na naših tleh povezujemo z ustanovitvijo Centralne komisije za proučevanje in ohranjanje stavbnih spomenikov (1850). Po reorganizaciji leta 1873 se je njeno delo razdelilo na tri sekcije – arheološko, umetnostnozgodovinsko in arhivsko. Z drugo in zadnjo reorganizacijo leta 1911 so arheološko in arhivsko sekcijo prevzele druge institucije.

Komisija je postala specializiran umetnostnozgodovinski spomeniški urad. V zadnji fazi njenega delovanja so bile poglavitne naloge sledeče:

  • varovanje nepremičnih spomenikov;
  • dobro poznavanje spomenikov danega območja, inventarizacija in nadzor (težnja, da se konservatorska dela vršijo redno, s čimer se prepreči potreba po restavriranju);
  • vzpodbujanje zanimanja za preučevanje in ohranjevanje spomenikov, nudenje pomoči znanstvenim društvom in posameznim strokovnjakom, popularizacija spomenikov;
  • skrb, da bo vsaka obnova usklajena s »starinskim licem spomenika« oziroma izogibanje historiziranju, kopiranju in ponareditvam;
  • skrb, da premični spomeniki ostanejo v svojem prvotnem okolju, v kolikor to ni mogoče pa se shranijo v muzeju, »in sicer v onem, kamor spomenik po svoji kakovosti in krajevni ter umetnostni zvezi najbolje spada«.

Po decentralizaciji Komisije je Kranjska leta 1913 dobila svoj Deželni spomeniški urad in za prvega deželnega konservatorja je bil imenovan France Stele. Spomeniškovarstvena dejavnost je kljub temu zaživela šele po vojni z ustanovitvijo Spomeniškega urada za Slovenijo (1919). Stele je tudi v času med obema vojnama ostal naš edini poklicni konservator, poleg praktičnega dela pa so izjemno pomembna zlasti nekatera njegova besedila, ki veljajo za temelj našega spomeniškega varstva. Medtem ko je v stroki odzvanjalo »Konservirati, ne restavrirati!«, se je Stele v svojih zapisih spraševal, ali je stvar res tako enoznačna; estetska, uporabna vrednost naj bo dokumentarnosti sinhrona, ne nasprotna. Harmonijo vrednot je potrebno iskati od primera do primera.

 

Preberi več:

 


Vitrina meseca je bila projektna skupina, ki je v letih 2016-2018 delovala na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete UL. Gre za študentski muzeološki kolektiv pod mentorstvom dr. Katje Mahnič iz katedre za muzeologijo in konservatorstvo.

Oblikovanje logotipa: Marko Šajn, grafični oblikovalec

Naslovna fotografija: Ekskurzija umetnostne zgodovine s prof. Steletom, Štajerska (Celje, Laško, Šempeter, Slovenj Gradec), 1956. (Foto: Mirko Kambič, Arhiv Znanstvenoraziskovalnega inštituta Filozofske fakultete)


Uredniški pregled: Katarina Bogataj

 


Posted

in

by

Tags:

Comments

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost