Rubrike

Glasna razmišljanja

V tej rubriki pisec oziroma piska lahko objavi svoja strnjena razmišljanja o raznolikih tematikah. To je najverjetneje najbolj odprta rubrika portala Artfiks, ki podpira praktično vsako tematiko in vsakršen pristop, dokler je tekst zastavljen smiselno, razumljivo, in argumentirano. Slikovno gradivo je zaželeno, ni pa obvezno.

 

Intervju

V tej rubriki pisec oziroma piska opravi intervju z neko osebo iz kulturno-umetniškega področja, ta pa se nato tudi v taki formi objavi na Artfiks portalu. Pisnemu delu priložite tudi kakšno fotografijo intervjuvanca.

 

Izložba

V tej rubriki ima pisec oziroma piska priložnost, da predstavi svoje kulturno-umetniško ustvarjanje. Predstavi se lahko katerikoli ustvarjalec na področju umetnosti in kulture, le da svoje besedilo smiselno skonstruira in ga zastavi razumljivo in argumentirano. Slikovno gradivo je obvezno za ustvarjalce, ki bodo predstavili projekte, bazirane na vizualni ravni.

 

Knjiga pod lupo

V tej rubriki pisec oziroma piska napiše krajšo recenzijo ene ali več knjig oziroma drugih publikacij (katalogov, revij, strokovnih člankov, fotoknjig, itn.). Vsaki recenziji je potrebno dodati osnovne podatke o publikaciji. Slikovno gradivo je zaželeno, ni pa obvezno.

 

Kritika

V tej rubriki pisec oziroma piska napiše kritiko nekega kulturno-umetniškega dogodka. Pri tej rubriki je ključnega pomena, da pisec oziroma piska vsako trditev ustrezno argumentira. Vsaki kritiki je potrebno dodati osnovne podatke o obravnavanem dogodku (kaj, kje, kdaj, kdo, ipd.). Pisnemu delu priložite tudi slikovno gradivo, ki naj predstavlja obravnavani dogodek.

 

Kultura na poti

V tej rubriki pisec oziroma piska napiše bodisi vtis o nekem aspektu kulturno-umetniškega področja v tujini, bodisi krajši potopis (s poudarkom na kulturno-umetniških tematikah), ki lahko po dogovoru izhaja tudi v več delih. Močno je zaželeno, da je pisec oziroma piska dejansko bil oziroma bila v tisti tuji državi ali mestu, o kateri piše. Pisnemu delu je potrebno priložiti tudi slikovno gradivo.

 

Reportaža

V tej rubriki pisec oziroma piska, ki je obiskal oziroma obiskala katero od prireditev na kulturno-umetniškem področju (gledališke in plesne predstave, koncerti, simpoziji, predavanja, projekcije filmov, itd.) napiše krajšo reportažo dogodka. Pisnemu delu je potrebno priložiti tudi slikovno gradivo.

 

Umetniški portret

V tej rubriki pisec oziroma piska na krajše predstavi mlajšega ali neuveljavljenega umetnika oziroma umetnico. Pri tem je zaželeno, da pisec oziroma piska s to osebo opravi tudi krajši pogovor. Pisnemu delu priložite tudi slikovno gradivo, ki naj predstavlja delo tega umetnika oziroma umetnice.

 

Artfiks seminar

V tej rubriki pisec oziroma piska lahko objavi svojo (pro)seminarsko, diplomsko oziroma magistrsko nalogo. Pred oddajo prispevkov se nujno posvetujte z uredništvom glede oblike in dolžine prispevka. Prispevki, oddani v tej rubriki, morajo obvezno slediti znanstvenemu aparatu, ki ga predvideva sistem Zbornika za umetnostno zgodovino (navodila dostopna TUKAJ). Poleg pisnega dela sta obvezna tudi slikovno gradivo in seznam uporabljene literature (kot to ureja sistem ZUZ).

 

Obvestila / Napovedi

Pod to rubriko se objavljajo raznorazna obvestila o Portalu Artfiks in partnerskih entitetah, ki jih uredništvo želi deliti z bralci in ustvarjalci.

Dostopnost