Kritika

V tej rubriki pisec oziroma piska napiše kritiko nekega kulturno-umetniškega dogodka. Pri tej rubriki je ključnega pomena, da pisec oziroma piska vsako trditev ustrezno argumentira. Vsaki kritiki je potrebno dodati osnovne podatke o obravnavanem dogodku (kaj, kje, kdaj, kdo, ipd.). Pisnemu delu priložite tudi slikovno gradivo, ki naj predstavlja obravnavani dogodek.

Dostopnost