Izložba

V tej rubriki ima pisec oziroma piska priložnost, da predstavi svoje kulturno-umetniško ustvarjanje. Predstavi se lahko katerikoli ustvarjalec na področju umetnosti in kulture, le da svoje besedilo smiselno skonstruira in ga zastavi razumljivo in argumentirano. Slikovno gradivo je obvezno za ustvarjalce, ki bodo predstavili projekte, bazirane na vizualni ravni.

Dostopnost